புதன், 10 ஆகஸ்ட், 2011

பைசா நகரின் சாய்ந்த கோபுரம்.........


பைசா நகரின் சாய்ந்த கோபுரம்

பைசா நகரின் சாய்ந்த கோபுரம்
 

நான் எடுத்த புகைப்படங்களில் எனக்கு மிகவும் பிடித்த புகைப்படம் இது.
பைசா நகரின் சாய்ந்த கோபுரத்தைக் காணச் சென்றிருந்த போது எடுத்த சில புகைப்படங்கள்.
Leaning tower of Pisa, பைசா நகரின் சாய்ந்த கோபுரம் பீசா
கதீட்ரலும் சாய்ந்த கோபுரமும்
Leaning tower of Pisa, பைசா நகரின் சாய்ந்த கோபுரம் பீசா
Leaning tower of Pisa, பைசா நகரின் சாய்ந்த கோபுரம் பீசா
Tags: , , , ,

கருத்துகள் இல்லை: