சனி, 6 ஆகஸ்ட், 2011

الرَّحِيمِ அபூ ஹுரைரா(ரலி) அறிவித்தார்கள்; "(நபிமொழிகளை) அதிகமாக அபூ ஹுரைரா(ரலி) அறிவிக்கிறாரே" என்று மக்கள் (என்...
  • بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ அனஸ்(ரலி) அறிவித்தார்கள்; என் தந்தையின் சகோதரர் அனஸ் இப்னு நள்ர்(ரலி) பத்ருப் போரில் கலந்து கொள்ளாமல...

  • بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ ஹகீம் இப்னு ஹிஸாம்(ரலி) அறிவித்தார்கள்;நான் இறைத்தூதர்(ஸல்) அவர்களிடம் (தருமம்) கேட்டேன். அவர்கள் கொடு...

  • அபூ ஹுரைரா(ரலி) அறிவித்தார்கள்; ஒருவர் நபி(ஸல்) அவர்களிடம் (விருந்தாளியாக) வந்தார். நபி(ஸல்) அவர்கள் (அவருக்கு உணவளிப்பதற்காகத்) தம் மனைவி...

  • بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ லுஹாத் தொழுகை நபி[ஸல்] அவர்களால் காட்டித்தரப்பட்ட ஒரு தொழுகையாகும். அபூ ஹுரைரா(ரலி) அறிவித்தார். "ஒவ்வெ...

  • பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம் . ஜாபிர்(ரலி) அறிவித்தார்; பனூஅஸ்லம் குலத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் (மாஇஸ் இப்னு மாலிக்) நபி(ஸல்) அவர்களிடம் வ...

  • பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். அப்துர் ரஹ்மான் இப்னு ஷுமாசா அல் மஹ்ரி[ரஹ்] கூறியதாவது; இறக்கும் தருவாயில் இருந்த அம்ரு இப்னு அல் ஆஸ்[ரலி...

  • بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ சஹாபாக்களை மட்டம் தட்டும் ஒரு நூலில், நபி[ஸல்] அவர்களின் காலத்திற்கு பின்னால் சஹாபாக்கள் தொழுகையை பாழடித...

  • பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம் . நபித்தோழர்களில் அபூஹுரைரா[ரலி] அவர்களை அறியாத முஸ்லிம்கள் இருப்பது அரிது. அதுமட்டுமன்றி, அபூஹுரைரா[ரலி] அவர...

  • بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ அப்துல்லாஹ் இப்னு உமர்(ரலி) கூறினார் (என் தந்தை) உமர் இப்னு கத்தாப்(ரலி) (தம் மருமகன்) குனைஸ்

  • கருத்துகள் இல்லை: